Integritetspolicy

Lufinity IT Serivces AB (559258-7207) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Här förklaras vilken typ av personuppgifter som lagras och hur de behandlas.

För kontakt med oss refererar vi till info@lufinity.se alternativt 0431-30 23 80.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Information som kan identifiera en person kan vara till exempel ett namn, ett personnummer, platsdata eller en IP-adress. Det kan också vara en eller flera faktorer som identifierar personens fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Dina rättigheter

Du som registrerad har ett antal rättigheter som möjliggör kontroll och insyn över de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du då rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter utan dröjsmål. Notera dock att detta inte gäller information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (till exempel bokföringslagen).

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att till exempel försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna. Mer information finns hos IMY.

Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten IMY.

Ändamål

Användning av våra webbtjänster

När du besöker någon av våra webbtjänster (till exempel den här hemsidan) lagras information på din enhet i form av cookies (små textfiler som lagras i din webbläsare och sparar information). Dessa är nödvändiga för att webbtjänsten ska fungera korrekt. Uppgifter som lagras är inställningar som du gör i webbtjänsten, till exempel val av språk, vilka lagras i högst ett år. Vi använder oss även av "Recaptcha" för att verifiera äktheten hos våra besökare (för att stänga ute så kallade "bottar"). Denna funktion används i olika typer av formulär som du fyller i, till exempel kontaktformulär. För dessa ändamål gäller Googles integritetspolicy.

Kommunikation via hemsidan

När du kontaktar oss via formulär på vår hemsida skapas ett ärende där vi lagrar de personuppgifter som du delger oss (namn och telefonnummer). Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Ärenden sparas i sju år. Detta för att kunna återkomma till ett ärende i efterhand, både för inlärningssyfte och för historik.

Kommunikation via e-post

När du kontaktar oss via e-post lagrar vi de personuppgifter som du delger oss (till exempel namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress). Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. E-post lagras i högst sju år, vartefter de automatiskt raderas.

Hantering av supportärenden

När du kontaktar vår support via antingen e-post, telefon eller supportportalen, lagrar vi de personuppgifter som du delger oss (namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress). Detta gör vi för att kunna följa upp ärenden och kommunicera med dig. Informationen lagras så länge vi har ett aktivt åtagande gentemot dig som kund. Information i enkilda ärenden sparas i sju år. Detta för att kunna återkomma till ett ärende i efterhand, både i inlärningssyfte och för historik.

Avtalshantering

När du ingår avtal med oss lagrar vi den kontaktinformation som du delger oss (namn, adress, telefonnummer och e-postadress). Detta gör vi för att kunna följa upp vår leverans och kommunicera med dig, samt som dokumentation och rättslig avtalsgrund. Informationen lagras i enlighet med bokföringslagen i sju år efter avtalets upphävan.

Mottagare av personuppgifter

Mottagare av de personuppgifter som vi lagrar om dig är medarbetare hos oss.

Överföring av personuppgifter

För vissa tjänster använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land utanför EU/ESS. I de fall får de personuppgiftsbiträden som anlitas endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål som vi har lämnat.

Låt oss arbeta ihop!

Vi kontaktar dig för ett första möte. Det blir början av vår relation.

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.